ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Bodem/Bodem_algemene_bodemkaarten)

Afdekking bodem (0)
Bebouwde kom Bebouwde kom
Duurzame glastuinbouw Duurzame glastuinbouw
Grens landelijk-stedelijk (1)
Landelijk Landelijk
Stedelijk Stedelijk
Bodemkaart 2021 (31)
Afgegraven Afgegraven
Associaties Associaties
Bebouwing Bebouwing
Bovenlandstrook Bovenlandstrook
Dijk Dijk
Enkeerdgronden Enkeerdgronden
Kalkhoudende bijzondere lutumarme gronden Kalkhoudende bijzondere lutumarme gronden
Kalkhoudende zandgronden Kalkhoudende zandgronden
Kalkloze zandgronden Kalkloze zandgronden
Moeras Moeras
Moerige gronden Moerige gronden
Niet-gerijpte minerale gronden (rivierklei) Niet-gerijpte minerale gronden (rivierklei)
Niet-gerijpte minerale gronden (zeeklei) Niet-gerijpte minerale gronden (zeeklei)
Opgehoogd of opgespoten Opgehoogd of opgespoten
Oude bewoningsplaatsen Oude bewoningsplaatsen
Rivierkleigronden Rivierkleigronden
Veengronden Veengronden
Vergraven Vergraven
Water Water
Zeekleigronden Zeekleigronden
Bodemkaart 2021 - Veengronden (32)
Aarveengronden Aarveengronden
Koopveengronden Koopveengronden
Madeveengronden Madeveengronden
Meerveengronden Meerveengronden
Vlierveengronden Vlierveengronden
Vlietveengronden Vlietveengronden
Waardveengronden Waardveengronden
Weideveengronden Weideveengronden
Bodemkaart 2019 (28)
Dikke eerdgronden Dikke eerdgronden
Gedefinieerde associaties Gedefinieerde associaties
Moerige gronden Moerige gronden
Kalkhoudende zandgronden Kalkhoudende zandgronden
Kalkloze zandgronden Kalkloze zandgronden
Niet-gerijpte minerale gronden Niet-gerijpte minerale gronden
Rivierkleigronden Rivierkleigronden
Veengronden Veengronden
Zeekleigronden Zeekleigronden
Bodemkaart 2019 Bebouwing en water (29)
Bebouwd gebied Bebouwd gebied
Bovenland Bovenland
Dijk Dijk
Moeras Moeras
Sterk afgegraven terrein Sterk afgegraven terrein
Sterk opgehoogd terrein Sterk opgehoogd terrein
Sterk verwerkt terrein Sterk verwerkt terrein
Oude bewoningsplaatsen (terpen en woerden) Oude bewoningsplaatsen (terpen en woerden)
Water Water
Bebouwing en water (4)
Bebouwing Bebouwing
Water Water
Vergraven gronden (5)
Delfstoffen Delfstoffen
Depots Depots
Gemodificeerde natuur Gemodificeerde natuur
Verwerkingen Verwerkingen
Transportleidingen Transportleidingen
Associatie van meerdere eenheden (6)
Associatie van meerdere eenheden Associatie van meerdere eenheden
Bijzonderheden in de bovengrond (7)
b.., Kruinige percelen b.., Kruinige percelen
d.., Plaatselijk verdrogende lagen in de bovengrond d.., Plaatselijk verdrogende lagen in de bovengrond
e.., Zoete getijdenafzettingen e.., Zoete getijdenafzettingen
ek.., Zavel- of kleidek (15 à 40 cm dik) van zoete getijdenafzettingen ek.., Zavel- of kleidek (15 à 40 cm dik) van zoete getijdenafzettingen
f.., Plaatselijk ijzerrijk, binnen 50 cm beginnend en tenminste 10 cm dik f.., Plaatselijk ijzerrijk, binnen 50 cm beginnend en tenminste 10 cm dik
fk.., Plaatselijk ijzerrijk, binnen 50 cm beginnend en tenminste 10 cm dik en een zavel- of kleidek fk.., Plaatselijk ijzerrijk, binnen 50 cm beginnend en tenminste 10 cm dik en een zavel- of kleidek
g.., Grind in de bovengrond, ondieper dan 40 cm beginnend g.., Grind in de bovengrond, ondieper dan 40 cm beginnend
h.., Kolenslik in de bovengrond, 15 à 40 cm dik h.., Kolenslik in de bovengrond, 15 à 40 cm dik
k.., Zavel- of klei-dek, 15 à 40 cm dik k.., Zavel- of klei-dek, 15 à 40 cm dik
kg.., Zavel- of klei-dek, 15 à 40 cm dik en grind in de bovengrond, ondieper dan 40 cm beginnend kg.., Zavel- of klei-dek, 15 à 40 cm dik en grind in de bovengrond, ondieper dan 40 cm beginnend
l.., lössdek, 15 à 40 cm dik l.., lössdek, 15 à 40 cm dik
m.., Stenen in de bovengrond m.., Stenen in de bovengrond
n.., Plaatselijk zout n.., Plaatselijk zout
nk.., Plaatselijk zout en een zavel- of klei-dek, 15 à 40 cm dik nk.., Plaatselijk zout en een zavel- of klei-dek, 15 à 40 cm dik
o.., Opgebracht zandig moerig dek (toemaakdek) o.., Opgebracht zandig moerig dek (toemaakdek)
s.., Zanddekje, 5 à 15 cm dik s.., Zanddekje, 5 à 15 cm dik
z.., Zanddek, 15 à 40 cm dik z.., Zanddek, 15 à 40 cm dik
z.., Zanddek, 15 à 40 cm dik en grind in de bovengrond, ondieper dan 40 cm beginnend z.., Zanddek, 15 à 40 cm dik en grind in de bovengrond, ondieper dan 40 cm beginnend
u.., Kleiig uiterst fijn silt- of zanddek, 15 à 40 cm dik u.., Kleiig uiterst fijn silt- of zanddek, 15 à 40 cm dik
Bodemeenheden (8)
Veengronden Veengronden
Moerige gronden Moerige gronden
Dikke eerdgronden Dikke eerdgronden
Kalkloze zandgronden Kalkloze zandgronden
Kalkhoudende zandgronden Kalkhoudende zandgronden
Zeekleigronden Zeekleigronden
Niet gerijpte zeekleigronden Niet gerijpte zeekleigronden
Rivierkleigronden Rivierkleigronden
Niet gerijpte rivierkleigronden Niet gerijpte rivierkleigronden
Kreekbeddingen Kreekbeddingen
Overslaggronden Overslaggronden
Petgaten Petgaten
Hollebollige, gemoerde zeekleigronden Hollebollige, gemoerde zeekleigronden
Warmoezerijgronden Warmoezerijgronden
Bovenland Bovenland
Dijk Dijk
Moeras Moeras
Afgegraven Afgegraven
Sterk vergraven Sterk vergraven
Opgehoogd of opgespoten Opgehoogd of opgespoten
Oude bewoningsplaatsen (terpen en woerden) Oude bewoningsplaatsen (terpen en woerden)
Bebouwing Bebouwing
Water Water
Bijzonderheden in de ondergrond (9)
..a, Glauconiethoudende klei beginnend tussen 40 en 120 cm ..a, Glauconiethoudende klei beginnend tussen 40 en 120 cm
..c, Spalterveen, tenminste 50 cm dik ..c, Spalterveen, tenminste 50 cm dik
..g, Grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 40 cm dik ..g, Grof zand en of grind beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 40 cm dik
..gx, Grof zand of grind en keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm ..gx, Grof zand of grind en keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm
..k, Kalksteen of kleefaarde beginnend tussen 40 en 120 cm ..k, Kalksteen of kleefaarde beginnend tussen 40 en 120 cm
..l, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik ..l, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik
..lv, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik en moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm ..lv, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik en moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm
..lw, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik en moerig materiaal tussen 40 en 80 cm ..lw, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik en moerig materiaal tussen 40 en 80 cm
..lwp, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik en moerig materiaal tussen 40 en 80 cm op pleistoceen zand ..lwp, Plaatselijk katteklei binnen 80 cm, tenminste 10 cm dik en moerig materiaal tussen 40 en 80 cm op pleistoceen zand
..m, Oude rivierklei (zavel en klei) beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik ..m, Oude rivierklei (zavel en klei) beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik
..p, Pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm ..p, Pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm
..pt, Pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm ..pt, Pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm
..px, Pleistoceen zand en keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm ..px, Pleistoceen zand en keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm
..r, Meestal niet geheel gerijpte zavel en klei beginnend tussen 40 en 120 cm ..r, Meestal niet geheel gerijpte zavel en klei beginnend tussen 40 en 120 cm
..s, Vuursteeneluvium beginnend tussen 40 en 120 cm ..s, Vuursteeneluvium beginnend tussen 40 en 120 cm
..t, (löss-)leem of gerijpte oude klei, anders dan keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik ..t, (löss-)leem of gerijpte oude klei, anders dan keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik
..tg, (löss-)leem of gerijpte oude klei, anders dan keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik ..tg, (löss-)leem of gerijpte oude klei, anders dan keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik
..v, Moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper dan 120 cm ..v, Moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en doorgaand tot dieper dan 120 cm
..w, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm ..w, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm
..wg, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm en grof zand of grind beginnend tussen 40 en 120 cm ..wg, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm en grof zand of grind beginnend tussen 40 en 120 cm
..wp, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm op pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm ..wp, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm op pleistoceen zand beginnend tussen 40 en 120 cm
..wt, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm en (löss-)leem of gerijpte oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm ..wt, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm en (löss-)leem of gerijpte oude klei beginnend tussen 40 en 120 cm
..wx, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm en keileem beginnend tussen 40 en 120 cm ..wx, Moerig materiaal, 15 a 40 cm dik en beginnend tussen 40 en 80 cm en keileem beginnend tussen 40 en 120 cm
..x, Keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik ..x, Keileem of potklei beginnend tussen 40 en 120 cm, tenminste 20 cm dik
Gegevensinwinning (10)
Actualisatie met digitale bodemkartering 2014 Actualisatie met digitale bodemkartering 2014
Actualisatie met digitale bodemkartering 2013 Actualisatie met digitale bodemkartering 2013
Actualisatie met uitgebreide veldverkenning 2010 Actualisatie met uitgebreide veldverkenning 2010
Eerste opname met uitgebreide veldverkenning (< 1995) Eerste opname met uitgebreide veldverkenning (< 1995)
Dikte kleidek in meters (17)
0,30 - 0,50 m 0,30 - 0,50 m
0,50 - 0,75 m 0,50 - 0,75 m
0,75 - 1,00 m 0,75 - 1,00 m
1,00 - 1,20 m 1,00 - 1,20 m
>= 1,20 m >= 1,20 m
moerige klei moerige klei
Diepte top Pleistoceen beneden NAP (18)
> 28 m > 28 m
24 - 28 m 24 - 28 m
22 - 24 m 22 - 24 m
20 - 22 m 20 - 22 m
16 - 20 m 16 - 20 m
14 - 16 m 14 - 16 m
12 - 14 m 12 - 14 m
10 - 12 m 10 - 12 m
8 - 10 m 8 - 10 m
< 8 m < 8 m
Diepte top Pleistoceen beneden maaiveld (19)
> 33 m > 33 m
28 - 33 m 28 - 33 m
24 - 28 m 24 - 28 m
21 - 24 m 21 - 24 m
19 - 21 m 19 - 21 m
15 - 19 m 15 - 19 m
12 - 15 m 12 - 15 m
9 - 12 m 9 - 12 m
6 - 9 m 6 - 9 m
< 6 m < 6 m
Geologische kaart 2021 (30)
Fijnkorrelige komafzettingen en ingeschakeld veen Fijnkorrelige komafzettingen en ingeschakeld veen
Getijdenafzettingen en/of kustveen op strand- en vooroeverafzettingen Getijdenafzettingen en/of kustveen op strand- en vooroeverafzettingen
Getijdenafzettingen op kustveen Getijdenafzettingen op kustveen
Getijdenafzettingen op kustveen op oudere getijden- of komafzettingen Getijdenafzettingen op kustveen op oudere getijden- of komafzettingen
Getijdenafzettingen op kustveen op oudere getijdengeul- of stroomgordelafzettingen Getijdenafzettingen op kustveen op oudere getijdengeul- of stroomgordelafzettingen
Getijdenafzettingen op oudere getijden- of komafzettingen Getijdenafzettingen op oudere getijden- of komafzettingen
Getijdengeulafzettingen, lokaal bedekt door overige getijdenafzettingen Getijdengeulafzettingen, lokaal bedekt door overige getijdenafzettingen
Grofkorrelige rivierafzettingen Grofkorrelige rivierafzettingen
Komafzettingen en ingeschakeld veen op stroomgordelafzettingen Komafzettingen en ingeschakeld veen op stroomgordelafzettingen
Komafzettingen op kustveen op oudere getijden- of komafzettingen Komafzettingen op kustveen op oudere getijden- of komafzettingen
Komafzettingen op oudere getijdengeulafzettingen Komafzettingen op oudere getijdengeulafzettingen
Kustduinzand op getijdenafzettingen Kustduinzand op getijdenafzettingen
Kustduinzand op getijdengeulafzettingen Kustduinzand op getijdengeulafzettingen
Kustduinzand op strand- en vooroeverafzettingen Kustduinzand op strand- en vooroeverafzettingen
Kustduinzand op strand- en vooroeverafzettingen op getijdengeulafzettingen Kustduinzand op strand- en vooroeverafzettingen op getijdengeulafzettingen
Kustveen op oudere getijden- of komafzettingen Kustveen op oudere getijden- of komafzettingen
Kustveen op oudere getijdengeul- of stroomgordelafzettingen Kustveen op oudere getijdengeul- of stroomgordelafzettingen
Oudere getijdenafzettingen, op zee deels omgewerkt Oudere getijdenafzettingen, op zee deels omgewerkt
Oudere getijdengeulafzettingen Oudere getijdengeulafzettingen
Rijn- en Rijn-Maasafzettingen, afwisselend zandig en kleiig Rijn- en Rijn-Maasafzettingen, afwisselend zandig en kleiig
Rivierduinzand Rivierduinzand
Zandige strand- en vooroeverafzettingen Zandige strand- en vooroeverafzettingen
Zandige strand- en vooroeverafzettingen op getijdengeulafzettingen Zandige strand- en vooroeverafzettingen op getijdengeulafzettingen
Zandige stroomgordelafzettingen Zandige stroomgordelafzettingen
Geologische Oppervlakte kaart (21)
Buitenbanken Lp.; omgewerkt grindhoudend rivierzand Buitenbanken Lp.; omgewerkt grindhoudend rivierzand
Bligh Bank Lp.; zeezand Bligh Bank Lp.; zeezand
Fm. v. Naaldwijk; zeeklei en -zand Fm. v. Naaldwijk; zeeklei en -zand
Lp. v. Schoorl / Zandvoort; duin- en strandzand Lp. v. Schoorl / Zandvoort; duin- en strandzand
Lp. v. Wormer / Fm. v. Nieuwkoop; zeeklei en -zand met inschakelingen van veen Lp. v. Wormer / Fm. v. Nieuwkoop; zeeklei en -zand met inschakelingen van veen
Lp. v. Walcheren op Pleistocene formaties; zeeklei op zand Lp. v. Walcheren op Pleistocene formaties; zeeklei op zand
Lp. v. Walcheren op Lp. v. Wormer; zeeklei en -zand Lp. v. Walcheren op Lp. v. Wormer; zeeklei en -zand
Lp. v. Walcheren op Fm. v. Nieuwkoop op Lp. v. Schoorl / Zandvoort; zeeklei op veen op duin- en strandzand Lp. v. Walcheren op Fm. v. Nieuwkoop op Lp. v. Schoorl / Zandvoort; zeeklei op veen op duin- en strandzand
Lp. v. Walcheren op Fm. v. Nieuwkoop; zeeklei op veen Lp. v. Walcheren op Fm. v. Nieuwkoop; zeeklei op veen
Lp. v. Walcheren op Fm. v. Echteld; zeeklei op rivierzand en -klei Lp. v. Walcheren op Fm. v. Echteld; zeeklei op rivierzand en -klei
Lp. v. Walcheren / Fm. v. Nieuwkoop; zeeklei en -zand met inschakelingen van veen Lp. v. Walcheren / Fm. v. Nieuwkoop; zeeklei en -zand met inschakelingen van veen
Lp. v. Walcheren op Fm. v. Nieuwkoop / Fm. v. Echteld; zeeklei en -zand op veen met inschakelingen van rivierklei en -zand Lp. v. Walcheren op Fm. v. Nieuwkoop / Fm. v. Echteld; zeeklei en -zand op veen met inschakelingen van rivierklei en -zand
Lp. v. Walcheren; zeeklei en -zand Lp. v. Walcheren; zeeklei en -zand
Fm. v. Nieuwkoop op Fm. v. Naaldwijk, Lp. v. Schoorl / Zandvoort; veen op duin- en strandzand Fm. v. Nieuwkoop op Fm. v. Naaldwijk, Lp. v. Schoorl / Zandvoort; veen op duin- en strandzand
Fm. v. Nieuwkoop / Fm. v. Echteld; veen met inschakelingen van rivierklei en -zand Fm. v. Nieuwkoop / Fm. v. Echteld; veen met inschakelingen van rivierklei en -zand
Hollandveen Lp. op Fm. v. Naaldwijk, Lp. van Wormer; veen op zeeklei en -zand Hollandveen Lp. op Fm. v. Naaldwijk, Lp. van Wormer; veen op zeeklei en -zand
Fm. v. Nieuwkoop; veen Fm. v. Nieuwkoop; veen
Fm. v. Echteld op Fm. v. Boxtel; rivierklei op zand Fm. v. Echteld op Fm. v. Boxtel; rivierklei op zand
Fm. v. Echteld / Fm. v. Nieuwkoop op Fm. v. Boxtel; rivierklei en -zand met inschakelingen van veen op zand Fm. v. Echteld / Fm. v. Nieuwkoop op Fm. v. Boxtel; rivierklei en -zand met inschakelingen van veen op zand
Fm. v. Echteld / Fm. v. Nieuwkoop op Fm. v. Naaldwijk; rivierklei en -zand met inschakelingen van veen op zeeklei en -zand Fm. v. Echteld / Fm. v. Nieuwkoop op Fm. v. Naaldwijk; rivierklei en -zand met inschakelingen van veen op zeeklei en -zand
Fm. v. Echteld / Fm. v. Nieuwkoop; rivierklei en -zand met inschakelingen van veen Fm. v. Echteld / Fm. v. Nieuwkoop; rivierklei en -zand met inschakelingen van veen
Fm. v. Echteld; rivierklei op rivierzand Fm. v. Echteld; rivierklei op rivierzand
Lp. v. Wierden; dekzand Lp. v. Wierden; dekzand
Lp. v. Delwijnen; rivierduinzand Lp. v. Delwijnen; rivierduinzand
Lp. v. Singraven; veen Lp. v. Singraven; veen
Lp. v. Singraven; beekzand en -leem Lp. v. Singraven; beekzand en -leem
Lp. v. Kootwijk; stuifzand Lp. v. Kootwijk; stuifzand
Fm. v. Boxtel met een dek van het Lp. v. Wierden; fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een zanddek Fm. v. Boxtel met een dek van het Lp. v. Wierden; fluvioperiglaciale afzettingen (leem en zand) met een zanddek
Lp. v. Schaarsbergen; glaciofluviale afzettingen (grof zand en grind) Lp. v. Schaarsbergen; glaciofluviale afzettingen (grof zand en grind)
Fm. v. Sterksel met een dek van de Fm. v. Boxtel; rivierzand en -grind met een zanddek Fm. v. Sterksel met een dek van de Fm. v. Boxtel; rivierzand en -grind met een zanddek
Fm. v. Stramproy met een dek van de Fm. v. Boxtel; fijn tot grof zand en leem met een zanddek Fm. v. Stramproy met een dek van de Fm. v. Boxtel; fijn tot grof zand en leem met een zanddek
Fm. v. Waalre met een dek van de Fm. v. Boxtel; rivierzand en -klei met een zanddek Fm. v. Waalre met een dek van de Fm. v. Boxtel; rivierzand en -klei met een zanddek
Gestuwde Pleistocene formaties, veelal rivierzand en -grind Gestuwde Pleistocene formaties, veelal rivierzand en -grind
Geomorfologische kaart 2023 (33)
B44 Stroomrug of stroomgordel B44 Stroomrug of stroomgordel
B45 Oeverwal B45 Oeverwal
B47 Crevasserug B47 Crevasserug
B57 Rivierduin B57 Rivierduin
B59 Stuifdijk B59 Stuifdijk
B71 Getij-inversierug B71 Getij-inversierug
B72 Getij-oeverwal B72 Getij-oeverwal
B73 Getij-riviermondrug B73 Getij-riviermondrug
B76 Strandwal B76 Strandwal
B77 Strandwalrest-dijk B77 Strandwalrest-dijk
B81 Veenrest-dijk B81 Veenrest-dijk
B91 Terp (wierd) of hoogwatervluchtplaats B91 Terp (wierd) of hoogwatervluchtplaats
B92 Storthoop B92 Storthoop
F91 Plateau-achtige storthoop, opgespoten terrein of kunstmatig eiland F91 Plateau-achtige storthoop, opgespoten terrein of kunstmatig eiland
G41 Doorbraakwaaier G41 Doorbraakwaaier
H43 Stroomrugglooiing H43 Stroomrugglooiing
H52 Kustduinglooiing H52 Kustduinglooiing
H61 Veenrestglooiing H61 Veenrestglooiing
H71 Zeestrandglooiing H71 Zeestrandglooiing
L42 Meanderruggen en -geulen L42 Meanderruggen en -geulen
L43 Welvingen in rivierafzettingen L43 Welvingen in rivierafzettingen
L53 Kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten L53 Kustduinen met bijbehorende vlakten en laagten
L54 Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten L54 Landduinen met bijbehorende vlakten en laagten
L72 Welvingen in plaatselijk gemoerde getij-afzettingen L72 Welvingen in plaatselijk gemoerde getij-afzettingen
L74 Welvingen in getij-afzettingen L74 Welvingen in getij-afzettingen
L75 Welvingen in getij-aanwassen L75 Welvingen in getij-aanwassen
L76 Welvingen in zandplaten L76 Welvingen in zandplaten
L91 Storthopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerkuilen L91 Storthopen met grind-, zand-, kleigaten of ijzerkuilen
L92 Kunstmatig gecreëerd reliëf voor recreatiedoeleinden zoals golfbanen, motorsportterreinen en parken L92 Kunstmatig gecreëerd reliëf voor recreatiedoeleinden zoals golfbanen, motorsportterreinen en parken
M41 Terrasafzettingsvlakte M41 Terrasafzettingsvlakte
M45 Vlakte van rivierafzettingen M45 Vlakte van rivierafzettingen
M46 Rivierkomvlakte M46 Rivierkomvlakte
M48 Rivierkom en oeverwalachtige vlakte M48 Rivierkom en oeverwalachtige vlakte
M71 Vlakte van plaatselijk gemoerde getij-afzettingen M71 Vlakte van plaatselijk gemoerde getij-afzettingen
M72 Vlakte van getij-afzettingen M72 Vlakte van getij-afzettingen
M73 Vlakte van getij-riviermondafzettingen M73 Vlakte van getij-riviermondafzettingen
M74 Vlakte van mariene doorbraakafzettingen M74 Vlakte van mariene doorbraakafzettingen
M76 Ingesloten strandvlakte M76 Ingesloten strandvlakte
M78 Strandvlakte, zandplaat of slik M78 Strandvlakte, zandplaat of slik
M79 Aanwasvlakte M79 Aanwasvlakte
M81 Ontgonnen veenvlakte M81 Ontgonnen veenvlakte
M82 Ontgonnen veenvlakte met petgaten M82 Ontgonnen veenvlakte met petgaten
M83 Veenrestvlakte M83 Veenrestvlakte
M84 Boezemland, vlietland, moerassige vlakte M84 Boezemland, vlietland, moerassige vlakte
M92 Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie van duinen of strandwallen M92 Vlakte ontstaan door afgraving en/of egalisatie van duinen of strandwallen
M93 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie M93 Vlakte ontstaan door afgraving of egalisatie
N94 Laagte ontstaan door afgraving N94 Laagte ontstaan door afgraving
R71 Getij-kreekbedding, zee-erosiegeul R71 Getij-kreekbedding, zee-erosiegeul
R91 Holle weg R91 Holle weg
<all other values> <all other values>
Veendikte (26)
1 - 50 cm 1 - 50 cm
50 - 100 cm 50 - 100 cm
100 - 150 cm 100 - 150 cm
150 - 200 cm 150 - 200 cm
Meer dan 200 cm Meer dan 200 cm