ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Gebiedsprofielen/Gebiedsprofiel_IJsselmonde)

Themakaart 6 - Herkenbaar open zeekleipolderlandschap - punten (2)
Gave polder Gave polder
Themakaart 6 - Herkenbaar open zeekleipolderlandschap - lijnen (3)
Polderdijk Polderdijk
Rivierdijk Rivierdijk
Poldereenheid/grens Poldereenheid/grens
Themakaart 6 - Herkenbaar open zeekleipolderlandschap - vlakken (4)
Verstedelijkt deel polder Verstedelijkt deel polder
Zeekleipolder met veenkern Zeekleipolder met veenkern
Zeekleipolder Zeekleipolder
Themakaart 7 - Onderscheidend rivierengebied - lijnen (6)
Rivierdijk Rivierdijk
Themakaart 7 - Onderscheidend rivierengebied - vlakken (7)
Buitendijks natuurlijk gebied Buitendijks natuurlijk gebied
Buitendijks recreatiegebied Buitendijks recreatiegebied
Rivier Rivier
Watergebonden bedrijventerrein Watergebonden bedrijventerrein
Themakaart 8 - Weg door stad en land - punten (9)
Eiland entree Eiland entree
Themakaart 8 - Weg door stad en land - lijnen (10)
Snelweg op overgang stad-land Snelweg op overgang stad-land
Ingesloten snelweg Ingesloten snelweg
N-weg N-weg
Dijkweg Dijkweg
Polderweg Polderweg
Doorgaande (rand)weg Doorgaande (rand)weg
Themakaart 8 - Weg door stad en land - vlakken (11)
Panorama Panorama
Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - punten (13)
Metrostation Metrostation
Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - lijnen (14)
Goederenspoorlijn Goederenspoorlijn
Onderdoorgang Onderdoorgang
Overgang Overgang
Spoorverbinding in tunnel Spoorverbinding in tunnel
Metro Metro
Spoor waaronder hsl Spoor waaronder hsl
Themakaart 9 - Doorsnijdend spoor - vlakken (15)
Rangeerterrein kijfhoek Rangeerterrein kijfhoek
Openbaar vervoerpanorama Openbaar vervoerpanorama
Dorpsgebied met hoogwaardig openbaar vervoer Dorpsgebied met hoogwaardig openbaar vervoer
Themakaart 10 - Water als structuurdrager - punten (17)
Jachthaven Jachthaven
Wiel Wiel
Dam Dam
Themakaart 10 - Water als structuurdrager - lijnen (18)
Kreek Kreek
Kanaal Kanaal
Themakaart 10 - Water als structuurdrager - vlakken (19)
Afgedamde rivierarm Afgedamde rivierarm
Oeverzone afgedamde rivierarm Oeverzone afgedamde rivierarm
Stedelijk water Stedelijk water
Themakaart 11 - Kwaliteit in dorpsgebied - punten (21)
Huys ten Donck Huys ten Donck
Kasteel van Rhoon Kasteel van Rhoon
Kerktoren Kerktoren
Molen Molen
Themakaart 11 - Kwaliteit in dorpsgebied - vlakken (22)
Windvang rond molen Windvang rond molen
Historisch centrum Historisch centrum
Oostendam Oostendam
Rijsoord Rijsoord
Heerjansdam Heerjansdam
Rhoon Rhoon
Poortugaal Poortugaal
Themakaart 12 - Kwaliteit van de stads- en dorpsrand - lijnen (24)
Dijk als landschappelijke grens Dijk als landschappelijke grens
Rand verweven met landschap Rand verweven met landschap
Stad-landverbinding Stad-landverbinding
Rand langs hoofdweg Rand langs hoofdweg
Themakaart 12 - Kwaliteit van de stads- en dorpsrand - vlakken (25)
Groenzone aan de stads- of dorpsrand Groenzone aan de stads- of dorpsrand
Themakaart 13 - Linten blijven linten - lijnen (27)
Dijklint Dijklint
Ingesloten dijklint Ingesloten dijklint
Polderlint Polderlint
Ingesloten polderlint Ingesloten polderlint
Themakaart 14 - Werkgebieden met karakter - vlakken (29)
Glastuinbouw Glastuinbouw
Watergebonden werkgebied Watergebonden werkgebied
Werkgebied langs de stads- of dorpsrand Werkgebied langs de stads- of dorpsrand
Zorginstelling Zorginstelling
Themakaart 15 - Vrijetijdslandschap - punten (31)
Huys ten Donck Huys ten Donck
Kasteel van Rhoon Kasteel van Rhoon
Jachthaven Jachthaven
Kerktoren Kerktoren
Uitkijkpunt Uitkijkpunt
Veerstoep Veerstoep
Molen Molen
Themakaart 15 - Vrijetijdslandschap - lijnen (32)
Lange afstand fietsroute Lange afstand fietsroute
Lange afstand wandelroute Lange afstand wandelroute
Ruiterroute Ruiterroute
Kanoroute Kanoroute
Kreek Kreek
Themakaart 15 - Vrijetijdslandschap - vlakken (33)
Windvang rond molen Windvang rond molen
Waterrecreatie Waterrecreatie
Dagreceatie Dagreceatie
Natuurrecreatie Natuurrecreatie
Sportveld Sportveld
Verblijfsrecreatie Verblijfsrecreatie
Themakaart 17 - Rust en stilte - vlakken (35)
Stiltegebied Stiltegebied
IJsselmonde praktijkvoorbeelden (36)
Polder De Hooge Nesse Polder De Hooge Nesse
Zuidrand Barendrecht Zuidrand Barendrecht
Omgeving Albrandswaardse polder Omgeving Albrandswaardse polder
Grenzen gebiedsprofielen (37)
IJsselmonde IJsselmonde
Overige gebiedsprofielen Overige gebiedsprofielen